Skip to main content

Ontdek de Brustor promotie op de B128! Klik hier voor meer informatie.

Privacy Policy

Dit is de privacy policy van ‘BRUSTOR NV’ (hierna “BRUSTOR” of “wij”).

Deze privacy policy is bedoeld om je te informeren over de persoonsgegevens die BRUSTOR verzamelt via haar websites, contactformulieren of haar professionele gegevensleveranciers, om je uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

De privacy policy moet samen worden gelezen met de cookie policy van BRUSTOR, die u hier kunt raadplegen.

Inhoudstafel

 1. Wanneer is deze privacy policy van toepassing?
 2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?
 4. Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?
 5. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 6. Met wie delen wij uw gegevens?
 7. Verwerkt BRUSTOR uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
 8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
 10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
 11. Wat met linken naar andere websites en sociale media?
 12. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze privacy policy?
 13. Hoe kan u ons contacteren?

 

1              WANNEER IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING?

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die BRUSTOR verzamelt via haar websites, contactformulieren of haar professionele gegevensleveranciers, met uitzondering van haar jobsites waarvoor een afzonderlijke privacy policy geldt.

2              WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

BRUSTOR is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de BRUSTOR bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

BRUSTOR heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 13 van deze privacy policy.

3              WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ OVER U?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op drie manieren:

3.1          DOOR U BEZORGDE INFORMATIE

Wij ontvangen uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u op onze websites of op een beurs een formulier invult, als u vraagt om een brochure of een sample te ontvangen, als vraagt om een afspraak met een showroom of een dealer te maken, als u meedoet aan een wedstrijd, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een bepaalde aanbieding, aanvraag offerte, enz.

In dit geval ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, nummer, postcode, stad, land), geboortedatum, een datum voor een afspraak en andere persoonlijke en/of contactgegevens.

Het kan ook zijn dat wij u verzoeken om ons uw opmerkingen, suggesties of andere informatie over onze websites, onze producten of diensten of onze bedrijven te verlenen.

3.2          AUTOMATISCH VERKREGEN INFORMATIE

Wanneer u op onze websites surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over uw activiteit op onze websites, zoals de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren, enz. Deze informatie laat ons niet toe u rechtstreeks te identificeren. Dit betekent dat wij aan de hand van de automatisch verkregen informatie niet kunnen weten wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met de informatie die we van u hebben gekregen.

Meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door BRUSTOR, kan u vinden in onze cookie policy.

3.3          VAN DERDEN VERKREGEN INFORMATIE

Soms ontvangen we uw informatie, waaronder bijv. informatie over uw specifieke bouw- of verbouwplannen, van verbonden vennootschappen of van professionele gegevensleveranciers (bijv., bouwbeurzen, distributeurs, enz.). Meestal ontvangen we via die weg gegevens zoals uw naam, e-mailadres en uw projecten.

3.4         INFORMATIE VERKREGEN IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN DE 3D SIMULATOR

BRUSTOR verkrijgt persoonsgegevens naar aanleiding van het gebruik van de applicatie “3rd party VirtualSaleslab” op haar website.  Deze gegevens worden opgeslagen zowel bij brustor.com als in de applicatie zelf voor een periode van drie maand. Na deze periode worden de gegevens automatisch gewist zowel op brustor.com als in de applicatie van Virtual Sales Lab.

4              OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

BRUSTOR verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die hieronder verder worden toegelicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens evenwel niet zonder een rechtsgrond:

-         Ofwel kan de rechtsgrond toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bijv. voor gepersonaliseerde informatie) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op bijv. het aanvinken van een vakje met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens gedurende uw bezoek aan onze websites, of via een andere positieve actie of gedraging waaruit uw toestemming wordt afgeleid, bijv. door ons te contacteren via een contactformulier op onze websites. U heeft in dit geval op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken;

-         Ofwel is de verwerking gebaseerd op een andere wettelijk bepaalde rechtsgrond: bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een wettelijke verplichting na te komen die op BRUSTOR rust. Het kan ook zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de BRUSTOR. Wij zullen in dit geval nagaan of uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

Als BRUSTOR uw gegevens voor doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de onderstaande doeleinden, zal zij u daarover verder informeren.

5              VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1          OM U GEPERSONALISEERDE INFORMATIE EN PROMOTIES OP BASIS VAN UW PROFIEL AAN TE KUNNEN BIEDEN ALS U DAARVOOR UITDRUKKELIJK HEEFT TOEGESTEMD

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om uw deelname aan wedstrijden, activiteiten of andere promotionele aanbiedingen te beheren of om u gepersonaliseerde informatie of promoties toe te sturen.

Voor deze doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeurstaal, het project of de regio waarin u bent geïnteresseerd en/of uw kredietkaart of andere betalingsgegevens.

Als u ermee instemt, stellen wij op basis van uw aankoopgedrag een profiel op waarbij we rekening houden met uw voorkeuren en interesses, bijv. de producten die u koopt en andere producten die u zouden kunnen interesseren. Op basis van de informatie verzameld in het profiel, kunnen wij u, naast andere algemene informatie en promoties, informatie en promoties sturen over producten die bij uw profiel passen of producten waarvan wij vermoeden dat ze u zullen interesseren. In elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven, maar u kan ons hiervoor ook op elk moment contacteren (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).

Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

5.2          OM GEVOLG TE GEVEN AAN UW BESTELLING OF OM TE ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OF VERZOEK

We verwerken uw persoonsgegevens verder om te kunnen antwoorden op uw vragen of verzoeken (bijv. de aanvraag van een brochure, om u de resultaten van uw favoriete product van BRUSTOR toe te zenden, om een afspraak met een van onze verkopers vast te leggen of om een bezoek aan onze toonzaal te regelen, enz.). Indien u een product bestelt, verwerken wij uw persoonsgegevens om de levering te kunnen uitvoeren van het product.

Voor deze doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw correspondentie met BRUSTOR en alle andere persoonsgegevens die u verleent die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van het gerechtvaardigd belang van BRUSTOR om u op de hoogte te houden van haar activiteiten.

5.3          VOOR HET VERSTUREN VAN DIRECT MARKETING VAN DE BRUSTOR

We verwerken uw persoonsgegevens daarnaast om u via e-mail, sms of per post op de hoogte te houden van nieuwe informatie, acties en promoties over onze merken en onze bedrijven (direct marketing). Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om informatie te leveren over de eigenschappen, diensten en producten van BRUSTOR. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van BRUSTOR.

Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Wanneer u ons eerder een verzoek heeft gezonden om bijv. informatie of een sample te ontvangen of om een afspraak te maken met ons of wanneer u eerder een product heeft besteld, houden wij u graag op de hoogte van informatie over onze producten. Wenst u deze informatie niet (langer) te ontvangen? Geen probleem, in elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven, maar u kan ons hiervoor ook op elk moment contacteren (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).

5.4          VOOR HET TECHNISCH EN FUNCTIONEEL BEHEER VAN ONZE WEBSITES

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het technisch en functioneel beheer van onze websites, om onze websites te personaliseren en om te garanderen dat onze websites gemakkelijk in gebruik zijn.

Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals uw IP-adres, de webpagina’s die u bekijkt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en het tijdstip en de duur van uw bezoek. We doen dit door bijv. gebruik te maken van cookies.

Afhankelijk van elk individueel geval, verwerken wij deze persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van BRUSTOR om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen.

6              MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

BRUSTOR is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • Verkopers (showrooms) en dealers van BRUSTOR zodat zij bijv. contact met u kunnen opnemen om een afspraak te maken.
 • Bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bijv. marketing- en communicatiebedrijven.
 • Verbonden bedrijven en andere verbonden ondernemingen van BRUSTOR.
 • Zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma’s uitvoeren.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • Betalingsdienstaanbieders.
 • Advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan BRUSTOR uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van BRUSTOR in rechte te verdedigen.
 • Overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • Mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

7              VERWERKT DE BRUSTOR UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met een partij buiten de EER voor de doeleinden omschreven in punt 5.

Wanneer dat gebeurt, zorgt BRUSTOR ervoor dat steeds een passend en voldoende beschermingsniveau in acht zal worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder door beroep te doen op een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door het sluiten van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming op grond van artikel 46 AVG of door enige andere passende waarborg.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar BRUSTOR – Data Protection Officer, Muizelstraat 20, 8560 Wevelgem (Belgium).

8              HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd. BRUSTOR heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet BRUSTOR erop toe dat de dienstverleners die namens BRUSTOR persoonsgegevens verwerken ook zelf steeds de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren.

9              HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

BRUSTOR bewaart uw persoonsgegevens zolang noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij op grond van een wet een langere bewaartermijn noodzakelijk zou zijn of toegelaten wordt.

Indien geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal BRUSTOR uw persoonsgegevens ten minste verwerken zolang de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

10           WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

10.1        RECHT OP INZAGE

Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.

10.2        RECHT OP VERBETERING

Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.

10.3        RECHT OP GEGEVENSWISSING

U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen. U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz.

In bepaalde uitzonderingsgevallen is BRUSTOR niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

10.4        RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens enkel tijdelijk mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

10.5        RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten (indien dit technisch mogelijk is). In bepaalde uitzonderingsgevallen is BRUSTOR niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

10.6        RECHT OP BEZWAAR

U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van BRUSTOR. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen, kunnen wij de verwerking stopzetten. BRUSTOR kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

10.7        RECHT OP BEZWAAR IN HET KADER VAN DIRECT MARKETING

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

10.8        RECHT OM NIET TE WORDEN ONDERWORPEN AAN PROFILERING

BRUSTOR zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (zie punt 4 en 5 van deze privacy policy). Om die reden laten wij u bij het invullen van het invulformulier de vrijheid of u al dan niet geïndividualiseerde informatie en promoties wenst te ontvangen. In dergelijke gevallen zal BRUSTOR ervoor zorgen dat er voldoende menselijke tussenkomst is of dat u het recht heeft om uw standpunt kenbaar te maken. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG.

10.9        RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

10.10     UITOEFENING VAN VOORMELDE RECHTEN

De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze websites of via de klantendienst in uw favoriete winkel van BRUSTOR. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

10.11     BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats, uw werkplek of van de plaats waar de beweerde inbreuk is begaan. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be

11           WAT MET LINKEN NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?

De websites van BRUSTOR kunnen linken bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. BRUSTOR is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze privacy policy op die websites van toepassing. BRUSTOR raadt u aan de privacy policies van deze ondernemingen te raadplegen.

Als u inhoud van een website van BRUSTOR deelt via sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. BRUSTOR is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens. Deze privacy policy is eveneens niet van toepassing.

12           HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat deze privacy policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de privacy policy steeds raadplegen op onze websites. Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

13           HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, over de websites van BRUSTOR of over deze privacy policy, kan u steeds contact opnemen:

 • via het contactformulier op onze websites;
 • via e-mail naar info@brustor.com
 • per post naar

BRUSTOR – Data Protection Officer
Muizelstraat 20
8560 Wevelgem
België